Zostań w domu z Muzeum Medycyny i Farmacji SUM – weź udział w zabawie muzealnej on-line: „Pokonaj wirusa czyli moje sposoby walki”

940 788 Muzeum Medycyny i Farmacji
 • Podejmij wyzwanie i zostań w domu z Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – weź udział w zabawie muzealnej on-line „Pokonaj wirusa czyli moje sposoby walki”.
 • Pierwsze 10 osób, które podejmie wyzwanie i weźmie udział w zabawie muzealnej on-line, w nagrodę otrzyma pakiet materiałów promocyjnych SUM oraz będzie mogło bezpłatnie zwiedzić Muzeum Medycyny i Farmacji SUM, po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.
 • Zabawa muzealna on-line polega na wykonaniu komiksowej historii ukazującej wybraną formę walki z wirusem oraz przesłaniu elektronicznego formularza dostępnego pod adresem https://frkat.sum.edu.pl/pokonaj-wirusa wraz ze zdjęciem wykonanej przez siebie pracy.
 • Prace mają przedstawiać walką z pandemią wirusa ujętą w historię następujących po sobie kadrów i charakterystycznych dymków z tekstem, sekwencje obrazów ułożone mają być w planszę komiksową. Prace mogą zawierać od jednej do kilku plansz komiksowych, ewentualnie plansz połączonych w formie książeczki. Prace powinny posiadać standardowe wymiary plansz – format A5, A4 lub A3.
 • Celem zabawy muzealnej on-line „Pokonaj wirusa czyli moje sposoby walki” będzie stworzenie na stronie internetowej Muzeum Medycyny i Farmacji SUM wirtualnej galerii komiksów, a także prezentacja oryginalnych prac w przestrzeni wystawienniczej Muzeum po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 

REGULAMIN ZABAWY MUZEALNEJ ON-LINE

ORGANIZOWANEJ PRZEZ MUZEUM MEDYCYNY I FARMACJI

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zabawy muzealnej on-line „Pokonaj wirusa czyli moje sposoby walki” jest Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 2. Zabawa muzealna on-line „Pokonaj wirusa czyli moje sposoby walki” – zwana dalej zabawą muzealną przeprowadzona będzie w terminie od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.
 3. Zgłoszenie udziału w zabawie muzealnej oraz zdjęcia wykonanych przez siebie komiksów należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem https://frkat.sum.edu.pl/pokonaj-wirusa.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZABAWIE MUZEALNEJ

 1. Uczestnikiem zabawy muzealnej może być osoba fizyczna.
 2. W zabawie muzealnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 3. Warunkiem uczestnictwa w zabawie muzealnej jest:
  a) zapoznanie z regulaminem zabawy muzealnej na stronie muzeum.sum.edu.pl/informacje/,
  b) spełnienie zasad zabawy muzealnej podanych w § 3 ust. 1,
  c) wysłanie formularza elektronicznego.

§ 3

ZASADY ZABAWY MUZEALNEJ I NAGRODY

 1. Zabawa muzealna on-line polega na wykonaniu komiksowej historii ukazującej wybraną formę walki z wirusem oraz przesłaniu zdjęcia wykonanej przez siebie pracy za pomocą formularza elektronicznego.
 2. Prace mają przedstawiać walkę z pandemią wirusa ujętą w historię następujących po sobie kadrów i charakterystycznych dymków z tekstem, sekwencje obrazów ułożone mają być w planszę komiksową.
 3. Nagrodę w postaci bezpłatnego zwiedzania Muzeum Medycyny i Farmacji SUM oraz pakiet materiałów promocyjnych SUM otrzyma pierwsze 10 osób, które przyślą w wyznaczonym terminie formularz elektroniczny wraz ze zdjęciem pracy konkursowej.
 4. Zdobywca nagrody zostanie o niej powiadomiony pocztą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail w przeciągu 3 dni od przyjęcia pierwszych 10 prac przez Organizatora.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Uczestnicy zabawy powinni odpowiedzieć na otrzymaną od Organizatora wiadomość w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody.
 6. Bezpłatne zwiedzanie odbędzie się po zakończeniu kwarantanny i wygaśnięciu pandemii.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad zabawy muzealnej, postanowień oraz interpretacji jego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Autor lub jego przedstawiciel ustawowy udziela nieodpłatnej licencji na publikowanie pracy na stronie internetowej oraz w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Medycyny i Farmacji SUM. Publikowane prace opatrzone będą oznaczeniem danych osobowych autora chyba, że ten wniesie sprzeciw na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin zabawy muzealnej obowiązuje od czasu opublikowania go przez Organizatora na stronie internetowej Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do zakończenia konkursu.