Zostań w domu z Muzeum Medycyny i Farmacji SUM – weź udział w zabawie muzealnej on-line: „Portret wroga czyli jak wygląda wirus?”

940 788 Muzeum Medycyny i Farmacji
 • Podejmij wyzwanie i zostań w domu z Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – weź udział w zabawie muzealnej on-line „Portret wroga czyli jak wygląda wirus?”
 • Pierwsze 10 osób, które podejmie wyzwanie i weźmie udział w zabawie muzealnej on-line, w nagrodę otrzyma pakiet materiałów promocyjnych SUM oraz będzie mogło bezpłatnie zwiedzić Muzeum Medycyny i Farmacji SUM, po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.
 • Zabawa muzealna on-line polega na wykonaniu pracy plastycznej, urzeczywistniającej wirusa jako „niewidzialnego” wroga ludzkości oraz przesłaniu elektronicznego formularza dostępnego pod adresem https://frkat.sum.edu.pl/portret-wroga wraz ze zdjęciem wykonanej przez siebie pracy.
 • Prace mają ukazywać różne wyobrażenia wyglądu wirusa, mogą być one realistyczne, fantastyczne lub satyryczne i wykonane mogą być w dowolnej technice plastycznej lub w technice mieszanej.
 • Celem zabawy muzealnej on-line „Portret wroga czyli jak wygląda wirus?” będzie stworzenie na stronie internetowej Muzeum Medycyny i Farmacji SUM wirtualnej galerii prac urzeczywistniających złowrogiego wirusa, a także prezentacja oryginalnych prac w przestrzeni wystawienniczej Muzeum po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 

REGULAMIN ZABAWY MUZEALNEJ ON-LINE
ORGANIZOWANEJ PRZEZ MUZEUM MEDYCYNY I FARMACJI
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zabawy muzealnej on-line „Portret wroga czyli jak wygląda wirus?” jest Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 2. Zabawa muzealna on-line „Portret wroga czyli jak wygląda wirus?” – zwana dalej zabawą muzealną przeprowadzona będzie w terminie od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r.
 3. Zgłoszenie udziału w zabawie muzealnej oraz zdjęcia wykonanych przez siebie prac plastycznych należy przesyłać poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem https://frkat.sum.edu.pl/portret-wroga.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZABAWIE MUZEALNEJ

 1. Uczestnikiem zabawy muzealnej może być osoba fizyczna.
 2. W zabawie muzealnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice
  i rodzeństwo).
 3. Warunkiem uczestnictwa w zabawie muzealnej jest:
  a) zapoznanie z regulaminem zabawy muzealnej na stronie muzeum.sum.edu.pl/informacje/,
  b) spełnienie zasad zabawy muzealnej podanych w § 3 ust. 1,
  c) wysłanie formularza elektronicznego.

§ 3

ZASADY ZABAWY MUZEALNEJ I NAGRODY

 1. Zabawa muzealna on-line polega na wykonaniu pracy plastycznej, urzeczywistniającej wirusa jako „niewidzialnego” wroga ludzkości oraz przesłaniu zdjęcia wykonanej przez siebie pracy za pomocą formularza elektronicznego.
 2. Prace mają ukazywać różne wyobrażenia wyglądu wirusa, mogą być one realistyczne, fantastyczne lub satyryczne i wykonane mogą być w dowolnej technice plastycznej
  lub w technice mieszanej.
 3. Nagrodę w postaci bezpłatnego zwiedzania Muzeum Medycyny i Farmacji SUM oraz pakiet materiałów promocyjnych SUM otrzyma pierwsze 10 osób, które przyślą w wyznaczonym terminie formularz elektroniczny wraz ze zdjęciem pracy konkursowej.
 4. Zdobywca nagrody zostanie o niej powiadomiony pocztą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail w przeciągu 3 dni od przyjęcia pierwszych 10 prac przez Organizatora.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Uczestnicy zabawy powinni odpowiedzieć na otrzymaną od Organizatora wiadomość w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do odbioru nagrody.
 6. Bezpłatne zwiedzanie odbędzie się po zakończeniu kwarantanny i wygaśnięciu pandemii.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad zabawy muzealnej, postanowień oraz interpretacji jego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Autor lub jego przedstawiciel ustawowy udziela nieodpłatnej licencji na publikowanie pracy na stronie internetowej oraz w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Medycyny i Farmacji SUM. Publikowane prace opatrzone będą oznaczeniem danych osobowych autora chyba, że ten wniesie sprzeciw na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin zabawy muzealnej obowiązuje od czasu opublikowania go przez Organizatora na stronie internetowej Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do zakończenia konkursu.