Informacja

150 150 Muzeum Medycyny i Farmacji

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studenci innych Uczelni realizujący część programu kształcenia w ramach programów wymiany międzynarodowej lub międzyuczelnianej – wstęp wolny na podstawie aktualnej legitymacji.