Konferencja medyczna w Zagłębiowskiej Mediatece

150 150 Muzeum Medycyny i Farmacji

Kto nie był, niech żałuje. Wspaniała atmosfera sosnowieckiej Biblioteki, której obecna architektura jest prawdziwą perełką na mapie Zagłębia-Dąbrowskiego, to przede wszystkim zasługa pracujących w niej ludzi. O tym, jak bardzo ważny jest człowiek oraz jego twórcza emanacja, mogliśmy przekonać się podczas wtorkowej konferencji medycznej, w dniu 10 września 2019 roku.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu i Zagłębiowska Mediateka, jako główny organizator wydarzenia wraz z Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego i pracownikami Uniwersytetu Śląskiego, a także Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Śląską Izbą Lekarską, zabrali przybyłych gości w trwającą ponad 2 godziny sentymentalną podróż po historii medycyny. Interesujący temat, dotyczący medycyny fabrycznej, jako prekursorki medycyny przemysłowej i higieny pracy, zaprezentował wybitny mówca dr n. med. Emilian Kocot. Nietuzinkową postać dr Stefana Falkowskiego, przybliżył słuchaczom mgr Tomasz Fortoński z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na temat wielu niezwykłych wynalazków lekarzy i farmaceutów, dowiedzieliśmy się z prezentacji dr n. farm. Anny Banyś, wykładowcy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Natomiast po osobliwych zbiorach Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wirtualnie oprowadziła wszystkich mgr Małgorzata Stępień. Oprócz  ciekawych referatów, w Mediatece zaprezentowana została również bogata wystawa, prezentująca sylwetki znanych lekarzy w dziejach Zagłębia Dąbrowskiego.

Przybyłych gości swą obecnością zaszczycili między innymi Pani mgr Elwira Kabat-Georgijewa Dyrektor MBP w Sosnowcu, jako gospodarz konferencji oraz Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego – Prof. dr hab. n. hum. Dariusz Nawrot, Kierownik Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej – dr Marek Stankiewicz, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Śląskiej Izbie Lekarskiej – dr n. med. Jacek Kozakiewicz, dr n. med. Wanda Suchecka z Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych SUM – Koordynator międzyuczelnianej współpracy oraz komunikacji z placówkami edukacyjnymi miasta Sosnowca, jak również dr n. med. Witold Zdenkowski.

Doświadczanie historii zagłębiowskiej medycyny, stało się możliwe dzięki pomysłowej inicjatywie wielu zaangażowanych w nią osób, którym Muzeum Medycyny i Farmacji SUM dziękuje za współpracę oraz zaproszenie do udziału w konferencji.