Przy kawie oraz herbacie z Medycyną i Farmacją czyli spotkanie „Klubu Seniora Farmacji” Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddziału w Katowicach

150 150 Muzeum Medycyny i Farmacji

W dniu 18 października odbyło się spotkanie, w którym licznie uczestniczyły osoby zrzeszone w „Klubie Seniora Farmacji” Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddziału w Katowicach oraz sympatycy PTFarm. Obecni byli także wykładowcy i studenci Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz emerytowani nauczyciele akademiccy naszej Uczelni. Wśród wielu znamienitych gości, pojawił się Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Mikołaj Konstanty, który otworzył spotkanie swoim przemówieniem wespół z Władzami katowickiego PTFarm, między innymi: dr n. biol. mgr farm. Grażyną Janikowską, dr n. przyr. mgr farm. Kazimierą Klementys, dr hab. n. farm. Marią Zych, dr n. farm. Lucyną Bułaś oraz dr hab. n. farm. Małgorzatą Dołowy. Chętnie głos zabierali także nestorzy spotkania w dostojnym już wieku 92 lat i 95 lat, a wśród nich jeden z założycieli Śląskiej Izby Aptekarskiej – dr n. przyr. Stefan Skrzypczak. Dominującym punktem programu, oprócz zwiedzania ekspozycji muzealnej, była prezentacja filmu przygotowanego przez Studentów Koła Naukowego WNF SUM, działającego przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. Podczas spotkania nie zabrakło też wspólnego śpiewania biesiadnych piosenek, oglądania pamiątkowych zdjęć oraz wspominania zarówno czasów pracy zawodowej jak i okresu studiów, a nawet bardzo humorystycznych zdarzeń z ówczesnego życia studenckiego. Studenci mieli jedyną okazję przymierzyć, udostępnione im przez seniora mgr farm. Andrzeja Dąbrowskiego, czapkę i kamizelkę z napisem Wydział ZK Farmacji, konotujące dość surowy charakter warunków panujących na studiach, jak i samej nauki wybranego przez siebie zawodu farmaceuty.