Spotkanie w Muzeum

150 150 Muzeum Medycyny i Farmacji

W dniu 1 lutego 2019 r. w Muzeum Medycyny i Farmacji SUM odbyło się spotkanie, w którym  uczestniczyli:

  • Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
    w Sosnowcu – Pani profesor Krystyna Olczyk,
  • Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Sosnowiec -Pan Michał Mercik,
  • Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu – Pan Paweł Dusza,
  • Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego- Pan profesor Dariusz Nawrot,
  • Kierownik Referatu Kultury i Turystyki Miasta Sosnowiec – Pan Wojciech Skiba,
  • oraz pani doktor Anna Banyś z Katedry i Zakładu Postaci Leku a także Pan Maciej Wiencek, pracownik Muzeum Medycyny i Farmacji.

Przedmiotem spotkania było nawiązanie współpracy mającej na celu organizację zajęć
i warsztatów tematycznych dla mieszkańców Miasta Sosnowiec w nowo otwartym Muzeum Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie rozmów poruszono również kwestie organizacji wystaw i wspólnych przedsięwzięć w porozumieniu z Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu,
w zakresie promocji  historii medycyny i farmacji.