„Studiuj w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

150 150 Muzeum Medycyny i Farmacji

Z dniem 30 listopada w Muzeum Medycyny i Farmacji SUM oraz w Oddziale Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyły się ostatnie już zajęcia warsztatowe z obszaru 5 – „Studiuj w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, dofinansowane z programu „Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Podczas odbywających się od czerwca do listopada zajęć “SUMienny student” – Historia medycyny i farmacji w praktyce od A do Z, łącznie odwiedziło nas 373 uczniów z różnych placówek oświatowych rejonu Metropolii.

Za sprawą warsztatów organizowanych w ramach wyżej wspomnianego projektu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach miał szanse dotrzeć z szeroką informacją o ofercie edukacyjnej do potencjalnych przyszłych studentów, zachęcając tym samym do studiowania w obszarze naszej Metropolii. Oprócz tego w trakcie prowadzonych warsztatów młodzież miała możliwość zdobyć dodatkową wiedzę i oswoić się ze specyfiką Uczelni. Natomiast dzięki współpracy ze studentką Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM uczniowie poznali wiele korzyści, jakie płyną z podjęcia dalszej nauki na tak prestiżowym Uniwersytecie, który w tym roku obchodzi Jubileusz 75-lecia istnienia.

W tym miejscu raz jeszcze gorąco zapraszamy do kształcenia się w murach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz do ponownych odwiedzin w Muzeum Medycyny i Farmacji SUM.