Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

150 150 Muzeum Medycyny i Farmacji

W ramach współpracy oraz na okoliczność obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, gośćmi Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach byli pracownicy Katowickiego Centrum Onkologii a wśród nich mgr Stanisław Iwańczak – diagnosta laboratoryjny i absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Studia ukończył na Wydziale Farmacji w Sosnowcu na kierunku Analityka Medyczna, rocznik 1989. Od 20 lat pracuje w Katowickiem Centrum Onkologii, pełniąc funkcje Zarządzającego Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej w latach 1999-2018 oraz Zastępcy Kierownika Laboratorium w okresie 2018-2019 a od 01.09.2019 został powołany przez Dyrektora Naczelnego KCO na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Pacjentów. Jak sam mówi: „Katowickie Centrum Onkologii prawdopodobnie jest pierwszym szpitalem w Polsce, który nadał zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem pacjenta tak wysoki priorytet poprzez powołanie dedykowanego Pełnomocnika w tym zakresie. Jak ważnym wyzwaniem jest bezpieczeństwo pacjentów świadczy zaangażowanie Światowej Organizacji Zdrowia. Na siedemdziesiątym drugim Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2019 roku wskazała bezpieczeństwo pacjentów jako globalny priorytet zdrowotny, ustanawiając jednocześnie dzień 17 września jako obchodzony co roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta”.